Connect with us

BEAUTY

PODSTICAJNE MERE – ŠTA, KAKO I KOME, I DA LI KRIJU POTENCIJALNI PROBLEM U SEBI?

U ranijem tekstu na ovu temu, pisali smo na osnovu najava i informacija koje smo imali u tom trenutku. Kao što smo tada i obećali, sada, kada je doneta uredba koja se tiče odlaganja poreskih obaveza i mera pomoći, tu smo da vam olakšamo da razumete i da iskoristite što je više moguće od podsticajnih mera. Ono što još ostaje da se vidi kada se definitivno donese uredba o tome, jesu najavljeni paketi jefitnih kredita koji će se plasirati preko Fonda za razvoj, kao i garantnih mera za kredite koje se uzimaju preko komercijalnih banaka.

 

ŠTA PODRAZUMEVAJU MERE OLAKŠANJA I PODSTICAJA?

 

Prva mera je odlaganje poreskih obaveza i obaveza za poreze i doprinose za radnike, za obaveze koje se odnose na mart, april i maj 2020. godine. Obaveze za ova tri meseca se odlažu za 04.01.2021. godine kao početak isplate, i mogu da se razlože u najviše 24 mesečne rate.

 

Druga mera je mera podsticaja, što podrazumeva sukcesivnu isplatu po tri minimalne plate za svakog zaposlenog, ukoliko se radi o paušalcima ili preduzećima koja su svrstana u mikro, mala ili srednja preduzeća. Sa isplatama se počinje u maju, i isplaćivaće se svakog meseca.

 

KAKO SE PRIJAVITI ZA MERE OLAKŠANJA I PODSTICAJA?

 

Ukoliko ste obveznik podnošenja PPP-PD obrasca, kao datum dospeća upišete 01.04.2021. godine, i automatski ste prijavljeni za obe mere, odnosno ukoliko se prijavite za poresko odlaganje, automatski ste prijavljeni i za novčane podsticaje.

 

Informacija koju smo dobili u vezi sa preduzetnicima paušalcima i preduzetnicima koji se samooporezuju jeste da su svi automatski uključeni u ovaj program mera odlaganja i podsticaja, tako da nema potrebe da podnose posebne zahteve. U narednim danima ostaje samo da se vidi kako će ovo i tehnički da se izvede.

 

Ukolliko posedujete samo jedan račun, automatski Vam se otvara poseban podračun u poslovnoj banci u kojoj imate taj račun. Ukoliko imate više računa preko kojih poslujete, potrebno je da na elektronskom servisu Poreske uprave izaberete jednu od banaka u kojima imate račune da bi Vam se u toj banci otvorio podračun. Naknadu za otvaranje i održavanje podračuna ne plaćate, a isti se automatski gasi kada se program mera podsticaja završi.

 

Rok za izbor banke, odnosno računa za koji će podračun biti vezan ističe 25. aprila 2020. godine, što upućuje na to da je ovo i poslednji rok za prijavu za korišćenje ovih mera olakšanja i podsticaja (na to upućuje i odredba da celokupna dokumentacija oko primen eove uredbe bude spremna do 30. aprila).

 

KOME JE OVA POMOĆ NAMENJENA?

 

Ova pomoć je namenjena svima onima čija su preduzeća ili preduzetničke radnje radile sve vreme vanrednog stanja, kao i onima koji su svoje poslovne jedinice stavili u stanje mirovanja najranije 15. marta 2020. godine (odnosno pravo na ove mere podsticaja nemaju oni koji su u stanju mirovanja od pre ovog datuma).

 

Dalje, potrebno je da za vreme trajanja vanrednog stanja niste otpustili više od 10 posto radnika. Ovo se ne odnosi na radnike koji su bili prijavljeni na određeno vreme i kojima je ugovor istekao u međuvremenu.

 

Takođe, potrebno je, da biste zadržali primljeno, da ne otpuštate više od 10 posto radnika koji su bili prijavljeni 15. marta do tri meseca po završetku programa podsticaja.

 

Ovo znači da, ako se poslednja isplata mera podsticaja završi u julu 2020. godine, nemate pravo da otpuštate više od 10 posto radnika do novembra 2020. godine, sem radnika koji su ušli u radni odnos na određeno vreme pre ili na dan 15. marta 2020. godine, a kojima ugovor ističe pre tog perioda.

 

Bitno je napomenuti, zbog nekih ranijih nedoumica, da pravo na isplatu ima i preduzetnik koji je i vlasnik i jedini zaposleni u preduzeću, sem ako ste u radnom odnosu na drugom mestu ili ste korisnik penzije.

 

Ono što je bitno napomenuti, a što sleduje iz člana 13., stav 15, kao i iz člana 2. st. 1 t. 3, jeste da sredstvima ne može da se rapolaže po nahođenju, već da su strogo namenska, i da se moraju proslediti na tekući račun lica za koje su direktna davanja dobijena. Odnosno, sva sredstva moraju da budu prebačena na privatne račune zaposlenih i preduzetnika, ukoliko je preduzetnik prijavljen u svojoj poslovnoj jedinici.

 

MOGUĆI PROBLEM U PRIMENI, I TO NE MALI PROBLEM

 

Do sada, za uredbu smo uglavnom imali samo reči hvale. Sem par nekih nedoumica koje će da se raščiste u narednim danima, uredba je zaista vredna hvale.

 

Međutim, ostaje jedan ogroman problem koji preti da sve što je pozitivno preokrene naglavačke. To je poreski tretman pomoći u visini jedne neto plate za tri meseca.

 

S jedne strane, to je svakako pomoć privrednicima koji ispunjavaju potrebne uslove, bez obzira na njihov status. Sa druge strane, jasno je i da jedina namena te pomoći može da bude prebacivanje na račun radnika. Ovo samo po sebi ne bi bilo sporno da uredba nije ostala nedorečena – kakvu pravnu prirodu ima ovo prebacivanje na račun radnika?

 

Ako je pravna priroda ove pomoći zarada, onda je ona opterećena porezima i doprinosima kao i svaka druga zarada. To znači da ćete radniku (ili sebi) isplatiti neto zaradu od 30.000 dinara, ali ostajete dužni sve poreze i doprinose koji opterećuju zaradu. To dalje znači da, iako ste odložili sva plaćanja za period mart – maj 2020. godine, opet imate obaveze za taj period, što znači da ste dvostruko oporezovani za isti period.

 

Da pojasnimo: Uzećemo da ste iskoristili ove pogodnosti i odložili plaćanje poreza i doprinosa na zarade do 04.01.2020. godine, na period od 24 meseca. To znači da Vam porezi i doprinosi za mart, april i maj 2021. godine dolaze na naplatu tada. U isto vreme, uzeli ste pomoć za mart, april i maj u visini jedne neto minimalne plate za sebe i svoje radnike, i prebacili na privatne račune. Ukoliko to ne bude oslobođeno poreza i doprinosa, opet ćete da dugujete iznose za poreze i doprinose. Iste one iznose koje ste već odložili za 04.01.2021. godine, za isti period. Što znači da ćete poreze i doprinose za mart, april i maj 2020. godine morati da platite dva puta – jednom u 2020. a drugi put u 2021. godini. 

 

I ne samo to – ovo će da znači da je Vaš radnik dobio poklon od 30.000 dinara za olakšanje svog materijalnog položaja, za vreme za koje niste radili niti prihodovali, dok ćete Vi morati da platite doprinose. Za period u kome niste radili, i za meru koja služi isključivo kao pomoć radniku.

 

Što se tiče ovog potencijalno velikog problema u primeni ove uredbe, pisali smo Ministarstvu i čekamo odgovor. Nadajmo se da se radi samo o previdu u uredbi i da će i ova davanja da budu oslobođena dodatnih nameta. Ukoliko je to slučaj, i ukoliko su ova davanja od oko 30.000 dinara za tri meseca zaista oslobođena poreza i doprinosa, radiće se o jednom od najvećih i najboljih paketa pomoći u poslednjih 20 godina. Kada dobijemo odgovor, obavestićemo Vas.

 

 

KRAJNJA RAZMATRANJA

 

Bez obzira na nedoumice, smatramo da nema razloga da se svako kome je potrebno prijavi za poreske olakšice, ukoliko je potrebno da se prijavi. Što se tiče naknade od 30.000 mesečno za plate vlasniku i radnicima, verujemo da će nedoumica da se razreši u što skorije vreme, i onda će svako moći da izabere da li mu se isplati ili ne da tu pogodnost koristi, ukoliko ta suma bude opterećena porezima i doprinosima.

 

U svakom slučaju, Lepota i Zver će, kao i uvek, biti tu da Vam prva, na temeljan i profesionalan način razreši moguće dileme. 

 

Kao i ranije, pozivamo Vas da nam se obratite sa pitanjima, ukoliko ih imate, i podsećamo da, dok traje vanredno stanje, traje i naša akcija pružanja besplatnih pravnih saveta, koji mogu, ali i ne moraju da budu vezani za ove teme o okjima pišemo ovih dana.

Click to comment

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Advertisement

NAJČITANIJE

Otvaranje frizerskog salona Otvaranje frizerskog salona

Kako da otvorim Beauty centar ili frizerski salon? 14 saveta za uspeh u 2021.

BUSINESS

marketing saveti marketing saveti

50 saveta za uspešan marketing vašeg beauty centra

MARKETING

Kako pobediti u dizajniranju salona (čak ako je to i vaš prvi salon)

INNOVATIONS

kućni salon kućni salon

7 osnovnih saveta za pokretanje uspešnog kućnog salona

MENADŽMENT

Connect